Argentijnse bajonetten

Door het grote aantal Europeanen die in de loop van de 19 de en 20 ste eeuw naar Argentinië emigreerden werd het Zuid-Amerikaanse land sterk door de Westerse cultuur beïnvloedt. Vooral Spanjaarden, de afstammelingen van de oorspronkelijke kolonisatoren, en Italianen maken er nog steeds een belangrijk deel van de bevolking uit.

Deels door die Westerlingen, die vaak belangrijke plaatsen in de samenleving innamen, zocht men in Europa naar geschikte wapens voor het Argentijnse leger. Aangezien de Duitse wapenindustrie op het einde van de 19 de eeuw als de beste ter wereld aangeschreven stond, wendde Argentinië zich tot de firma Weyersberg, Kirschbaum en Compagnie om zijn wapens te maken. Argentijnse geweren en bajonetten zijn van een zeer goede kwaliteit en op de verzamelaarsmarkt nog steeds aan betaalbare prijzen te vinden.