Zwitserse bajonetten

Zwitserland is een land met weinig strategisch interessante grondstoffen en een grondgebied dat door bergketens moeilijk toegankelijk is. Daardoor is het land in de loop van de geschiedenis zelden onder de voeten gelopen. Voor zijn verdediging rekende Zwitserland op de bergketens, een klein beroepsleger en een door de legerdienst goed getrainde reserve aan soldaten.

Elke Zwitserse man die de legerdienst doorlopen had, kreeg zijn dienstwapen mee naar huis en was zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Wanneer het leger de overstap maakte naar een nieuw wapen werden de reservewapens opgehaald en vervangen door het nieuwe type. De opgehaalde wapens werden daarna ingevet en ondergebracht in arsenalen. Daardoor komt het dat er de laatste jaren zoveel Zwitserse militaria in uitstekende toestand op de markt gekomen is. Door de rijkdom van de natie zijn Zwitserse wapens over het algemeen van een zeer hoge kwaliteit.