P1913/1914 of P1913

Technische details :

Totale lengte : 552 mm
Lengte lemmet : 430 mm
Doorsnede loopring : 15.25 mm

Bedoeld voor gebruik op : P14

Algemene info :

Toen de Britten merkten dat ze niet genoeg Lee Enfield-geweren op tijd konden produceren, zochten ze naar een nieuw geweer ter aanvulling. De Verenigde Staten waren op dat moment nog neutraal en de de fabrieken Winchester en Remington startten in 1914 de productie van het Pattern 1914 (P14) geweer in .303 British. Voor dat geweer werd de P1913/1914 ontwikkeld, een bajonet die nagenoeg identiek is aan de Britse P1907. Omdat de bajonetten voor de P1913/1914 en de P1907 niet onderling verwisselbaar waren, voorzag men de P13 van 2 groeven dwars over het handvat.

Het P14-geweer zag tijdens de Eerste Wereldoorlog geen actie aan het Westfront maar de bajonetten werden wel door het Verenigde Staten in gebruik genomen. Toen het Amerikaanse leger in 1917 de oorlog aan Duitsland verklaarde (na het zinken van de Lusitania), kregen ook zij te maken met een tekort aan wapens. Het P1903 geweer (met de bijhorende M1905 bajonet) was niet in voldoende aantallen voorhanden en men startte massaal met de productie van het P1917 geweer. Voor dit geweer produceerde men de M1913/1917 of kortweg M1917.

Aangezien de P1913/1914 evenzeer op dit geweer paste, maakte men gebruik van de stocks van Winchester en Remington om het tekort aan M1917 bajonetten aan te vullen. Zo komt het dat het Amerikaanse leger met de P1913/1914 voor een deel uitgerust was met een typisch, zowel qua vorm als bestempeling, Britse bajonet. Wanneer we de P1913/1914 en de M1917 naast elkaar leggen is het enige verschil (op de stempels na) het oliegaatje dat de M1917 wel voorzien heeft.

Elke P1913/1914 werd met “1913” gestempeld. Dit is een verwijzing naar het model en niet naar het productiejaar. De andere stempels zijn in Britse stijl, voor een analyse ervan dient er gekeken te worden naar de bestempeling op de P1907 bajonet. Er zijn overgangsexemplaren waarbij de Britse stempels doorgehaald werden en Amerikaanse stempels toegevoegd (de gestileerde arendskop, de letters "U S" en de ontploffende granaat "flaming onion").

Bekende producenten :

Winchester Arms
Remington Arms Co, Illion N.Y.

Foto's :

 
 
 
 

 

© www.bajonet.be