Om te vermijden dat we allen tijd verliezen zal ik enkel beantwoorden op gedetailleerde aanvragen tot identificatie. Vage omschrijvingen maken het onmogelijk om een juiste inschatting van het type en de waarde te geven.

Indien u vragen heeft over een bajonet kan u me steeds via mail contacteren op kristofverjans[at]bajonet.be en ik zal er graag op antwoorden. Om de identificatie te vergemakkelijken kan de omschrijving (lengte van het lemmet, eventuele stempels, materiaal van het handvat, …) best vergezeld worden van 1 of meerdere foto’s (in JPG formaat). Om een overvolle mailbox te vermijden vraag ik wel om de maximale grootte van de mail te beperken tot 1Mb.

Het antwoord dat u van me krijgt is gebaseerd op gegevens uit boeken over bajonetten, informatie op andere websites en mijn persoonlijke kennis. Omdat dit een vrijblijvende dienst is, verbind ik geen garantie aan mijn identificatie, noch qua model, noch qua waarde van het stuk.